Kezdőoldal
A tervpályázat ismertetése

A tervpályázat célja

A tájépítészeti tervpályázat célja a benyújtott tervjavaslatok alapján a parkrehabilitáció és fejlesztés tervezőjének kiválasztása, a hazai jogszabályoknak megfelelően a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében. A tervpályázati eljárást követő közbeszerzési eljárás tárgya a park tájépítészeti elemeinek megtervezésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése, a projekt tervezett ütemezésével összhangban, ütemezett teljesítéssel.

 

Értékelési szempontok 

Környezetrendezés és építészet

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik: A látogatói élmény kiemelt kezelése – a használati igények maradéktalan kielégítése; a park egységes víziója; általános tájépítészeti, egységes arculati-, tárgytervezési- és építészeti szemlélet alkalmazása; környezethez való illeszkedés; örökségvédelmi-, városképi szempontok érvényesülése; zöldfelületek és ökológiai elemek tervezési minősége; a történeti örökség elemeinek megőrzése, rendszerbe foglalása.

 

Megvalósíthatóság

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik: Reális időbeli ütemezhetőség a véghatáridő figyelembe vételével; reális megvalósítási költség és reális műszaki megoldások alkalmazása; fenntarthatósági szempontrendszer - megfelelés a BREEAM minősítés feltételeinek; környezeti fenntarthatóság (vízgazdálkodás, innováció, ökológiai lábnyom); üzemeltetési koncepció és üzemeltetési költségek; társadalmi fenntarthatóság (kedvező anyaghasználatú, energiahatékony megoldások alkalmazása; építőanyagok környezetterhelése).

 

Közlekedés

A szempontrendszer elbírálása során a következők figyelembevétele történik: Térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja; kapcsolatok a tágabb és szűkebb környezet közlekedési hálózatához – kiemelten a tömegközlekedési kapcsolatok kezelése; közlekedési ágazatok prioritásrendszerének érvényesítése; az elektromos midibusz és MOL Bubi hálózatok terveinek funkcionális megfelelése; a komplex akadálymentességnek való megfelelés.

 

Díjazás

A pályaművek díjazására, megvételére bruttó 32.000.000,- millió Ft áll rendelkezésre.

  • Első díj összege: 12.000.000,- HUF (bruttó)
  • Második díj összege: 6.000.000,- HUF (bruttó)
  • Harmadik díj összege: 4.000.000,- HUF (bruttó)
  • A megvétel legkisebb összege: 1.000.000,- HUF (bruttó)
  • Részvételi díj (4. helyezéstől kezdődő rangsorolással): Pályázónként maximum 500.000,- Ft (bruttó), összesen maximum 5.000.000,- Ft (bruttó)

A díjak és a megvételek összege minden, a vonatkozó jogszabályok szerinti adótartalmat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ÁFA összegét) tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A díjak után járó adófizetési kötelezettség kizárólag a díjazottakat, és a megvételben részesült pályázókat terheli.

Az érvényes pályaművet benyújtó pályázókat Ajánlatkérő 4. helyezéstől kezdődő rangsorolással részvételi díjazásban részesíti. A pályázók részére kifizetett részvételi díj összege nem haladhatja meg összesen a bruttó 5.000.000,- Ft-ot, pályázónként pedig a bruttó 500.000,- Ft-ot. Az első, második, harmadik díj, valamint a megvételben részesített pályaművek esetében kifizetésre kerülő díjazás kizárja a részvételi díj kifizetését.

Az olyan pályaműveket, amelyek jelentős részeredményeket tartalmaznak Ajánlatkérő megvételben részesíti. A megvétel nem minősül díjazásnak. A pályamű megvétele esetén a pályázó a bírálóbizottság által megállapított, a pályamű értékét is figyelembe vevő vételi díjra jogosult.

A Bíráló Bizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. A pályaművek díjazására és megvételére előirányzott összeg csak abban az esetben csökkenthető, ha a Bíráló Bizottság a pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek.